epoxidové podlahyArturo - systémy pre povrchovú úpravu priemyselných podláh

Arturo svojimi vysoko kvalitnými podlahovými systémami ponúka optimálny základ pre efektívnu, bezpečnú a nepretržitú prevádzku. Naše podlahy na báze syntetických živíc spĺňajú tie najvyššie nároky, ktoré sú na ne kladené, ako z hľadiska zaťaženia, odolnosti proti opotrebeniu, hygieny, tak i odolnosti proti chemikáliám a vlhkosti.

Nezáleží na tom, či potrebujete podlahový náter odolávajúci vlhkosti, s protišmykovými vlastnosťami, elektricky vodivý, dekoratívny, či odolnú priemyselnú podlahu. Vždy pre vás nájdeme systém, ktorý bude presne zodpovedať vašim potrebám a predstavám. Zároveň bude optimálne vyvažovať pomer medzi vynaloženými nákladmi a úžitkovou hodnotou.

Preto sú všetky výrobky bez škodlivých rozpúšťadiel a zodpovedajú systémovej bezpečnostnej kvalite v súlade s ISO 9001a ISO 14001. Všetky produkty sú pravidelne podrobované prísnej internej aj externej kontrole na dodržiavanie zákonných predpisov na kvalitu, garantovaných vlastností a rade ďalších parametrov
epoxid
epoxid
epoxid
Liate podlahy
Liate podlahy
epoxid
epoxid
epoxid
epoxid
epoxid
epoxid
epoxid
epoxid
epoxid